ΑΣΦΑΛΕΙΑ RILASTIL

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ

Έλεγχος των προϊόντων με δοκιμασίες επικόλλησης «Patch test» για να εντοπιστεί πιθανή παρουσία συστατικών που ενδέχεται να προκαλέσουν δερματίτιδα εξ’ επαφής. Το προϊόν εμποτίζεται σε ειδικό αυτοκόλλητο και τοποθετείται σε συγκεκριμένο σημείο του δέρματος.
Ο δερματολογικός έλεγχος πραγματοποιείται μετά από 24 ή 48 ώρες.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ

Κάθε παρτίδα των προϊόντων υποβάλλεται σε ελέγχους για την ανίχνευση παρουσίας μικροοργανισμών και την διασφάλιση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ

Οφθαλμολογικοί έλεγχοι διεξάγονται για να αξιολογηθεί ο βαθμός ανοχής των καλλυντικών συνθέσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Το προϊόν χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η καλλυντική ανοχή καθορίζεται με βάση την κλινική αξιολόγηση ενός οφθαλμολόγου, ο οποίος εξετάζει τα μάτια των εθελοντών και καταγράφει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αντίδραση.

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Προϊόν σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα αλλεργίας. Το προϊόν υποβάλλεται σε εξειδικευμένη δοκιμασία επικόλλησης "Repeated Insult Patch Test - HRIPT", μια δοκιμασία που καθορίζει την αλλεργική απάντηση του δέρματος σε βάθος χρόνου. Το προϊόν εμποτίζεται σε ειδικό αυτοκόλλητο και τοποθετείται σε συγκεκριμένο σημείο του δέρματος. Η εφαρμογή επαναλαμβάνεται 9 φορές κατά τη διάρκεια τριών συνεχόμενων εβδομάδων υπό δερματολογικό έλεγχο.

ΜΗ ΦΑΓΕΣΩΡΟΓΟΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Η δοκιμή αξιολογεί κατά πόσο η καθημερινή χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία φαγεσώρων, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη των σμηγματογόνων πόρων και να συντελέσουν στην εμφάνιση δερματικών ατελειών.

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Βασική αξία και ιστορικός πυρήνας που διέπει τις κατευθυντήριες γραμμές της Rilastil. Η ποιότητα επιτυγχάνεται από την δημιουργική προσπάθεια και την αδιάκοπη έρευνα των επιστημονικών εργαστηρίων Rilastil, έχοντας πάντα ως κεντρικό άξονα την τελειοποίηση των συνθέσεων και την συνεχή βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, τα αυστηρά επιλεγμένα ενεργά συστατικά εξασφαλίζουν άριστη ποιότητα, μέγιστη καλλυντική αποδοχή και υψηλή απόδοση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η δερματολογική ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω δερματολογικού και μικροβιολογικού ελέγχου των συνθέσεων, μέσω των αυστηρά επιλεγμένων ενεργών συστατικών και μέσω συνεχόμενων ελέγχων σε πρώτες ύλες, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καινοτόμα ενεργά συστατικά, εξειδικευμένες συνθέσεις, χρήση υλικών συσκευασίας που σχεδιάστηκαν να διατηρούν την ακεραιότητα των προϊόντων στο μέγιστο δυνατό βαθμό, κλινικές μελέτες και παραγωγικές διαδικασίες υψηλής ποιότητας επισφραγίζουν την αποτελεσματικότητα των προϊόντων Rilastil.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

Αυστηρώς επιλεγμένα ενεργά συστατικά διασφαλίζουν άριστη ποιότητα, μέγιστη καλλυντική αποδοχή και υψηλή απόδοση. Η αποτελεσματικότητα εξασφαλίζεται μέσω διεξαγωγής κλινικών ελέγχων σε κάθε προϊόν και μέσω της πλούσιας δερματολογικής και φαρμακευτικής τεχνογνωσίας των Ερευνητικών Εργαστηρίων Rilastil.

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η δερματολογική ασφάλεια επισφραγίζεται μέσω κλινικών ελέγχων των συνθέσεων.

ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η δερματική ανοχή διασφαλίζεται μέσω διεξαγωγής ελέγχων στα πιο κοινά ευαισθητοποιά μέταλλα, Νικέλιο, Κοβάλτιο, Χρώμιο, Παλλάδιο και Υδράργυρο, και μέσω αξιολόγησης ανεκτικότητας σε ευαισθητοποιημένες επιδερμίδες.

ΜΕΝΟΥ ΚΟΝΤΑ